ATEX verlichting

Er zijn bedrijven waar gewerkt wordt met explosie gevaarlijke producten of gassen. Iedereen is op de hoogte dat elektriciteit met explosie gevaarlijke producten of gassen niet goed samen gaat en de veiligheid niet bevordert. Er is dan speciale verlichting nodig. De veiligste manier is dan om te werken met explosieveilige verlichting. Dat is iets dat te verkrijgen is door het certificaat ATEX.

 

ATEX

Als apparaten voldoen aan de eisen van de ATEX richtlijnen worden de producten voorzien van een CE markering en zijn ze veilig verklaard voor gebruik. Er zijn enkele groepen die verplicht een CE markering moeten hebben. Deze groepen zijn:

  • Machines, materieel, vaste of mobiele inrichtingen
  • Instrumenten en bedieningsorganen
  • Beveiligingssystemen en
  • Detectie- en preventie systemen.

 

ATEX 153

Omdat de veiligheid van personeel zeer belangrijk is op de werkvloer, is het door de overheid verplicht gesteld dat bedrijven voldoen aan de richtlijnen van ATEX 153. Door te voldoen aan deze richtlijnen heb je nog niet het recht op de CE markering, maar dit zorgt er wel voor dat de bedrijven een explosieveiligheidsdocumenten opstellen voor het bedrijf. Dit verkleint de kans op gevaarlijke situaties op de werkvloer.

 

CE markering fabrikanten  

Voor het verkrijgen van een CE markering is er een stappenplan opgezet die doorlopen dient te worden en waaraan voldaan moet worden om in aanmerking te kopen voor de markering. Het stappenplan is uit de volgende 6 stappen opgebouwd:

  1. Productclassificatie: hier moet er vastgesteld worden of de onderdelen aan de ATEX richtlijnen voldoen.
  2. Marktdeelnemers Classificatie: wat is de rol van de deelnemer in de markt volgens de richtlijnen van ATEX
  3. Conformiteitsprocedure: Dit heeft betrekking op de procedures en eisen die er gesteld zijn binnen het bedrijf en worden gecontroleerd of ze voldoen aan de richtlijnen voor de CE markering.
  4. een technisch dossier: dit is een documentatie van het onderdeel dat de CE markering heeft of wilt krijgen. Dit dient heel specifiek beschreven te worden.  
  5. EU Conformiteitsverklaring: Hier wordt vastgesteld of er voldaan wordt aan de richtlijnen van de Atex en of het certificaat gegeven mag worden.
  6. CE markering: hier wordt de CE markering aangebracht met instemming volgens de ATEX richtlijnen.

 

Als deze stappen doorlopen zijn wordt bij stap 6 de toestemming van het mogen dragen van de CE markering gegeven. Met deze markering geeft zekerheid af aan klanten en leverancier van de veiligheid binnen het bedrijf, maar voornamelijk dat je werknemers niet in gevaarlijke omstandigheden werken.